Activities/Working Title: ''A Retrospective Curated by █████████"

2013

12 Dec - 02 Feb Solo Exhibition

Working Title: ''A Retrospective Curated by █████████"
Photo: █████████

Working Title: "A Retrospective Curated by XXXXXXXXX" presents a retrospective view of a twenty years long, ongoing artistic career. 

The group, which has existed since 1993, consists of Bjørnstjerne Reuter Christiansen (b. 1969), Jakob Fenger (b. 1968) and Rasmus Nielsen (b. 1969).

In collaboration with XXXXXXXXX, Kunsthal Charlottenborg has approached the idea of a retrospective exhibition in an entirely unique way: Eight international curators/curator teams have been invited to present each their own view of a retrospective exhibition of XXXXXXXXX. All of XXXXXXXXX" works having been made available for the curators, they thus had more than 400 works to choose from. Therefore the exhibition Working title:"A Retrospective Curated by XXXXXXXXX" consists of eight individual exhibitions gathered in the host institution Kunsthal Charlottenborg.

The invited curators are Yuko Hasegawa (JP), Eungie Joo (US), Toke Lykkeberg (DK), Daniel McClean and Lisa Rosendahl (UK/SE), Adriano Pedrosa (BR), Agustin Perez Rubio (ES), Hilde Teerlinck (NL) and Rirkrit Tiravanija (TH).


---


Working Title: "A Retrospective Curated by XXXXXXXXX" præsenterer et retrospektivt blik på en foreløbig 20 år lang kunstnerisk karriere. 

Gruppen, der har eksisteret siden 1993, består af Bjørnstjerne Reuter Christiansen (f. 1969), Jakob Fenger (f. 1968) og Rasmus Nielsen (f. 1969).

I samarbejde med XXXXXXXXX har Kunsthal Charlottenborg imidlertid valgt en helt unik måde at gribe ideen om en retrospektiv udstilling an: 8 internationale kuratorer/kuratorteams er blevet inviteret til at komme med hver deres bud på en retrospektiv udstilling med XXXXXXXXX. Alle XXXXXXXXX' værker er blevet stillet til rådighed for kuratorerne, der således har kunnet vælge blandt flere end 400 værker. Udstillingen Working title: "A Retrospective Curated by XXXXXXXXX" består derfor af 8 individuelle udstillinger, der samles i værtsinstitutionen Kunsthal Charlottenborg.

De inviterede kuratorer er Yuko Hasegawa (JP), Eungie Joo (US), Toke Lykkeberg (DK), Daniel McClean og Lisa Rosendahl (UK/SE), Adriano Pedrosa (BR), Agustin Perez Rubio (ES), Hilde Teerlinck (NL) og Rirkrit Tiravanija (TH).


---


Facebook event: https://www.facebook.com/events/519157628179942/

 
We use cookies.
That's ok!
What? Why?